در حال حاضر افراد دوتابعیتی به دلیل خدمت سربازی به عنوان تروریست شناخته می شوند


گفتگو با ایران به نظر می رسد احیای توافق هسته ای در حال پیشرفت است، اما در هفته های اخیر شناسایی سپاه یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی به عنوان یک مانع بزرگ ظاهر شده است. این فهرست فقط به دیپلماسی هسته‌ای مربوط نمی‌شود: تعداد بی‌شماری از ایرانی‌هایی که در سپاه خدمت می‌کردند، اکنون به عنوان تروریست شناخته می‌شوند – از جمله صدها هزار نفر که بدون انتخاب انتخاب کرده‌اند در ارتش خدمت کنند. این هفته در The Intercepted، علی قریب، سردبیر ارشد اخبار و گزارشگر مرتضی حسین به بررسی تأثیر نامگذاری تروریست ها بر سربازان سابقی می پردازد که دهه ها در غرب زندگی کرده اند. این افراد دوتابعیتی از آمریکا اخراج شدند، شغل خود را از دست دادند و در نتیجه این سیاست از خانواده های خود جدا شدند.

نسخه به زودی