در بحبوحه برکناری عمران خان، نخست وزیر پاکستان در انتخابات زودهنگام پیشتاز است


عمران خان می گوید که ایالات متحده یک توطئه را برای حذف تصمیمات سیاست خارجی رهبری می کند.