درخواست اوکراین از فیفا: حذف روسیه


آندری کوزمنکو، سفیر اوکراین در قطر، ناظر هفتاد و دومین کنگره سالانه فیفا بود که خواستار لغو روسیه شد. کوزمنکو گفت: فکر می کنم فدراسیون فوتبال روسیه باید از فیفا حذف شود.

درخواست اوکراین از فیفا: حذف روسیه

MeetNewsاوکراین رسماً خواستار حذف روسیه از فیفا شده است.

آندری کوزمنکو، سفیر اوکراین در قطر، ناظر هفتاد و دومین کنگره سالانه فیفا بود که خواستار لغو روسیه شد. کوزمنکو به الجزیره گفت: فکر می کنم فدراسیون فوتبال روسیه باید از فیفا حذف شود.

عضویت اتحادیه های فوتبال پاکستان، زیمبابوه و کنیا از کنگره فیفا به حالت تعلیق درآمد. پیش از این اعلام شده بود که برای تعلیق عضویت روسیه در کنگره رای گیری خواهد شد.

اما موضوع روسیه مطرح نشد و هیچ بحثی صورت نگرفت. ماه گذشته، فیفا و یوفا روسیه را به دلیل حمله به اوکراین از حضور در مسابقات محروم کردند.