خودکشی جلوی چشمان پلیس/ خالکوبی عجیب روی بازوی مرد!


خودکشی جلوی پلیس

دیدارنیوز – از آنجایی که این منطقه محل استراحت تعدادی از فروشندگان مواد مخدر بود، به احتمال زیاد به دلیل دست داشتن مرد جوان در خرید و فروش مواد مخدر به وی دستور توقف دادند. اما مرد جوان با دیدن ماموران چند قدمی عقب رفت و تهدید کرد که اگر یک قدم دیگر به جلو بروند، او را خواهد کشت.

سه مامور پلیس که تهدیدهای مرد جوان را جدی نگرفته بودند و فکر می کردند او به دنبال ترفندی برای فرار است، برای دستگیری او به سراغ او رفتند که ناگهان مرد جوان در چند قدمی ماموران اسلحه ای را از جیبش بیرون کشید. قبل از اینکه مأموران پاسخ دهند، او تفنگ را روی پیشانی خود گذاشت و شلیک کرد.

با مرگ مرد جوان، موضوع به بازپرس محمد حسن زری گزارش و تحقیقات در این باره آغاز شد. با تفتیش جیب هایش مدارک هویتی مشخص شد و با بررسی هویت وی مشخص شد که این جوان ۳۰ ساله سابقه دو رابطه بی بند و باری و مصرف مشروبات الکلی در پرونده دارد. همچنین روی بازوی او خالکوبی وجود داشت که روی آن نوشته شده بود: «قبل از رسوایی خودت را خلاص کن».

در آزمایشات انجام شده توسط کارشناس تسلیحات، خودکشی وی تایید شد.

جسد به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی پایتخت به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات برای مشخص شدن انگیزه این مرگ عمدی همچنان ادامه دارد.