جی بالوین، خواننده رپ کلمبیایی، الکترود جایزه گرمی را اجرا می کند


جی بالوین خواننده رپ کلمبیایی در مراسم گرمی CBS لس آنجلس یک اجرای الکتریکی اجرا می کند

اخبار CBS را تماشا کنید


جی بالوین خواننده رپ کلمبیایی یکی از برقی ترین اجراها را در هفته ۶۴ گرمی اجرا کرد.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای آخرین اخبار، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.