جنگ در اوکراین: متحدان به دنبال ایمنی بیشتر در نیروگاه هسته ای Zaporizhzhia هستند


بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده بر ضرورت ایمنی هسته ای در حالی که درگیری ها در اوکراین بیداد می کند، تاکید می کنند.