جنگ در اوکراین: روس ها ۸-۱ ضد حمله کردند


ارتش اوکراین دستاوردهای ارضی قابل توجهی دارد، در حالی که روسیه حملات موشکی انجام می دهد.