تیم رای گیری ایالت سوئینگ، آموزش فشرده – DL-IT


در حالی که ایالات متحده برای رای دادن در انتخابات میان دوره ای آماده می شود، کارکنان نظرسنجی در حال آماده شدن برای درگیری هستند که ممکن است در عصر قطبی شدن و اطلاعات نادرست رخ دهد. آنها به ویژه در ایالت های نوسان مانند ویسکانسین خطرناک هستند. (۳۱ اکتبر) (ویدئو AP: Kerry Entfinger)