رژیم لاغری سریع

تیراندازی مرغبار بازارگره ۸۸۰ را که به سیمت شمال در برداوی در اوکلند حرکات می کرد آس کار نخت. – اخبار Raft25


Auckland, California (KGO) – Den Caleb, Member of Auckland Shahr Shura Council, BA ABC7 News Supporting the Kurds, که گهت پسزریا کالیا , DR Hal Bersi Tirandazi Margbari EST AHK JUMAH SHAB BAZIRGAHRA 880 ATL RAQET RAQUM

تمام خطوط برادوی شمالی شش تا هستند. یک غذای گتو گوش بازارگره کالیفرنیا، ترافیک بازار کرد خیابان بلوط انحرافی می چود و فضای با I-880 دیر خیابان جکسون باز من گردید.

تردد هشدار دارید به نظر منطقه اگر حضور دارید کپی پشتیبان بزرگ و جود درد صادر شده محکمه. تاریخ تخمینی بری بازگشای و جود نادار.

دارای در حضور گسترده پلیس است.

هلیکوپتر SKY7 وضعیت افکت های پلیس پاد و تعبیر مکان طرف هوندا سیویک چگونه است؟

به زعم دیگران، جزئیات «کجا دستان، دگرگونی در حال»، اخبار ABC7، همراه بشید.

چپ راست © ۲۰۲۲ KGO-TV. تمامی حقوق محفوظ است.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر