تکلیف ممنوعیت سقط جنین پس از شکست در کانزاس چه خواهد شد؟


اگرچه مبارزه برای ممنوعیت سقط جنین در کانزاس شکست خورد، این نبرد در ایالات متحده ادامه دارد.