تلاش آقای معاون برای تایید صلاحیت کاندیدای ریاست شورای فوتبال


تلاش آقای معاون برای تایید صلاحیت کاندیدای ریاست شورای فوتبال

گزارش کردن دیدارنیوز_سرویس خوزستان: تلاش نماینده خوزستان شبانه روز سوالات زیادی را برای تایید صلاحیت یک کاندیدای ریاست شورای فوتبال در ذهن مردم ایجاد می کند.

اساسا وظیفه بازیگران چیست؟ کسانی که مشکلات اصلی مردم را نادیده می گرفتند و تنها به دخالت در اعمال و اموری متوسل می شدند که در آن تجربه ای نداشتند.

اما نهادهای نظارتی و شورای محترم نگهبان قاطعانه وارد زمان تایید صلاحیت این نمایندگان خواهند شد.

با این حال امیدواریم آقای منسی با دخالت های بی اساس خود توپ خوزستان را از مسیر اصلی منحرف نکند.

در صورت درگیر شدن مجدد، نام این بازیگر و پست های بی شمارش را در ارگان های مختلف شهرستان منتشر خواهیم کرد.