تفسیرهای پزشکی قانونی از کالبد شکافی مهسا امینی


تفسیرهای پزشکی قانونی از کالبد شکافی مهسا امینی

دیدارنیوز: مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: آنچه که نیاز به زمان دارد تعیین علت فوت متوفی است که پس از نتیجه معاینات نمونه های گرفته شده و مونتاژ شده با نتیجه معاینه و کالبد شکافی انجام می شود. بدن جسد و مدارک پزشکی شناسایی و در قالب گزارش رسمی در اختیار پزشکی قانونی قرار می گیرد.

به گزارش مرکز رسانه های قضایی، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران نظر اولیه این سازمان در خصوص رسیدگی به پرونده مهسا امینی را تشریح کرد.

وی در این کامنت تنها به مواردی از جمله مدارک پزشکی متوفی امینی و معاینه فیزیکی جسد اشاره کرد که از این میان پس از نتیجه معاینات متوفی مشخص شدن علت فوت متوفی زمان بر است. نمونه‌های گرفته شده شناسایی و با نتایج جمع‌آوری می‌شوند و کالبد شکافی و مدارک پزشکی مورد بررسی قرار گرفته و در قالب گزارش رسمی از پزشکی قانونی به مراجع قضایی ارائه می‌شود.

چرا پیکر مهسا امینی زود تحویل و تشییع شد؟

دکتر مهدی فروزچ درباره روند رسیدگی به پرونده مهسا امینی در سازمان پزشکی قانونی و اینکه چرا جسد در مدت زمان کوتاهی به خانواده وی تحویل داده شد و جسد چند روزی در آنجا نگهداری نشد، صحبت کرد. پزشکی قانونی مرکز معاینات پزشکی اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل و شرایط اختصاصی سازمان پزشکی قانونی کشور، در روند پرونده های ارجاعی به این سازمان، نیازی به مدارک شناسایی نبوده و همچنین با توجه به اینکه هویت بدن شناخته شده بود

وی افزود: روند رسیدگی به پرونده اجساد با هویت مشخص البته بسیار کوتاهتر از اجساد ناشناس است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران بیان کرد: هویت متوفی مهسا امینی مشخص است. این موضوع در کمترین زمان ممکن رسیدگی شد.

فروزچ افزود: با توجه به اینکه هرگونه اظهارنظر در سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص پرونده های ارجاعی به این سازمان مستلزم مستندات دقیق و مستدل است، در این مورد خاص تا این لحظه مدارک پزشکی قابل استناد صرفاً یک مورد بستری در بیمارستان به صورت کلی است. مرگ ۱۳۸۵ در سن ۸ سالگی و این مورد مربوط به جراحی مغز وی در بیمارستانی در تهران است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در خصوص شبهات مطرح شده در پرونده مهسا امینی گفت: با توجه به اینکه در فضای مجازی اطلاعات نادرست و غیرعلمی در رابطه با خروج خون از گوش، شکستن قاعده جمجمه و آسیب وجود دارد. ناشی از آن اعضای داخلی بدن و متوفی وارد عمل شدند، باید بیان کنیم که در معاینه فیزیکی و کالبد شکافی هیچگونه اثری از آسیب به سر و صورت، کبودی اطراف چشم و شکستگی قاعده جمجمه مشاهده نشد.

فروزچ گفت: در کالبد شکمی از تنه و شکم هیچ اثری از خونریزی، ترک خوردگی و پارگی در اندام های داخلی بدن مشاهده نشد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در پایان تاکید کرد: آنچه نیاز به زمان دارد، تعیین علت فوت متوفی است که پس از مشخص شدن نتیجه معاینات نمونه های گرفته شده و ادغام آنها با نتایج انجام می شود. از معاینه معاینه، کالبد شکافی و سوابق پزشکی. در قالب گزارش رسمی از سازمان پزشکی قانونی دریافت و به مرجع قضایی ارائه می شود.

به گزارش ددار نیوز: روز گذشته پدر مهسا امینی گفته بود که مهسا مورد آزار و اذیت بدنی قرار گرفته است و تمام حرف ها و فیلم هایی که حاکی از کذب بودن آن است و فردی که دخترش را زده است باید علنا ​​محاکمه شود.