تعلیق توهین کادر پزشکی/تسلیم مرتکب به کمیته رسیدگی به تخلفات در دوبلند در خلیج فارس


تعلیق توهین کادر پزشکی/تسلیم مرتکب به کمیته رسیدگی به تخلفات در دوبلند در خلیج فارس

MeetNews | به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش گاز بدبلند خلیج فارس، محمود امینی نژاد به شدت محکوم شد و گفت: مجتمع بدبلند در خلیج فارس به حالت تعلیق در می آید.

وی تاکید کرد: علیرغم اتفاقی که در خارج از ساعت کاری و در محیط غیر اداری توسط این فرد به عنوان شهروند رخ داده است، این شرکت در پاسخ به افکار عمومی و به دلیل انتساب این فرد به مجتمعی در بوداپلند و خلیج فارس و خسارت وارده به نام و اعتبار این گروه، در کمیته تخلفات به صورت جدی به پرونده این فرد رسیدگی خواهد کرد.

شایان ذکر است که این فرد یک نگهبان ساده از نیروی قراردادی و غیررسمی پالایشگاه گاز در دوبل و خلیج عربی بوده که در خارج از محوطه شرکت و در زمان عدم وجود کد از مجموعه امنیتی به عنوان شهروند واقعی – ساعات کاری.