بیش از ۴۵۱ هزار تن شکر در شرکت توسعه نیشکر تولید شد


بیش از 451 هزار تن شکر در شرکت توسعه نیشکر تولید شد

MeetNews| مدیرعامل شرکت صنایع کمکی توسعه نیشکر گفت: در پایان مراحل برداشت نیشکر در فصل کشاورزی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ حدود ۴۵۱ هزار و ۵۳۳ تن شکر در هفت واحد توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان تولید شد.

دکتر افزود. عبدالعلی النصیری: این میزان شکر با انتظارات و تولید در فصل زراعی گذشته حدود ۱۰۰ هزار تن کاهش نشان می دهد.

وی دلیل تولید کم شکر در هفت واحد نیشکر خوزستان را شوری کم آب، خشکسالی بی سابقه و شرایط خاص آب و هوایی عنوان کرد.

تولید ۲۳۰۰۰ تن شکر در هفت تپه

مدیرعامل شرکت توسعه صنعت نیشکر و صنایع جانبی از تولید ۲۳ هزار شکر در کشت و صنعت نیشکر هفت تپیه خبر داد.

النصیری با بیان اینکه برداشت نیشکر در کشت و صنعت هفت تپیه امروز (شنبه) به پایان می رسد، افزود: این شرکت به دلیل سوء مدیریت در چند سال گذشته وضعیت خوبی نداشت اما با همدلی و تلاش همه کارگران، امکان بازسازی و توسعه آن وجود داشت.»

شرکت کشت و صنعت هفت تپه ۱۸ مهرماه در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور و قوه قضائیه به شرکت نیشکر و توسعه کمکی تحویل داده شد.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار است شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سه سال آینده سودآوری کند.

۱۵۰۰۰۰ تن شکر در انبارها ذخیره می شود

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با بیان اینکه ذخیره این میزان شکر به معنای ذخیره سازی نیست، گفت: در حال حاضر ۱۵۰ هزار تن شکر در انبارهای این شرکت ذخیره شده است.

النصیری با اشاره به اینکه مدیریت توزیع و قیمت گذاری شکر بر عهده ستاد تنظیم بازار و سکوت است، افزود: شرکت توسعه نیشکر و توسعه صنایع جانبی نقشی در قیمت گذاری شکر ندارند.

بر اساس چشم انداز ۱۴۰۴ حدود ۷۰ درصد از تولید شکر کشور در خوزستان با تولید دو تولیدکننده استراتژیک نیشکر و چغندرقند تامین می شود.