به عنوان سرپرست فرمانداری شوش منصوب شد


به دستور حاکم خوزستان

استاندار خوزستان طی حکمی سرپرست فرمانداری شهرستان شوش را منصوب کرد.

به عنوان سرپرست فرمانداری شوش منصوب شد

بر اساس گزارش ها ملاقات_اخبار_خوزستان| صادق خلیلیان با صدور حکمی محمود العیدانی را به عنوان سرپرست فرمانداری شوش منصوب کرد.

در پی این انتصاب و با حضور رضا نجاتی نماینده سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان مراسم معارفه محمود العیدانی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان شوش برگزار و وی از عدنان قاضی فرماندار سابق قدردانی کرد.