به دنبال پاسخ – CBS DFW – dl-it


دالاس (CBSDFW.COM) این بسیار رایج شده است، فاجعه ای که بارها و بارها در اخبار پوشش داده شده است: تیراندازی های دسته جمعی رخ داد، سیاستمداران ایده ها و فراخوان های خود را ارائه کردند و فراخوان هایی برای تغییر در سراسر کشور شنیده شد.

در ماه می، پس از تیراندازی یک مرد مسلح به مدرسه ابتدایی راب که منجر به کشته شدن ۱۹ کودک و دو معلم شد، یووالدی بخشی از فهرست رو به رشد شهرهای آمریکا شد.

اما با این همه صدای بلند که صحبت می کنند و نظرات خود را بیان می کنند، چه کسی به مهمترین کلمات گوش می دهد؟

CBS 11 با افرادی که بیشتر تحت تأثیر تیراندازی گسترده در تگزاس قرار گرفتند تماس گرفت تا سؤالات خود را بپرسد. و با آنها به دنبال پاسخ هستیم.