برداشت توت فرنگی در بهنمیر/ گزارش تصویریبرداشت توت فرنگی در مزارع بهنمیر از توابع شهرستان بابلسر آغاز شد. کشت توت فرنگی از شخم زدن، نایلون زدن، بوته کاری و چند مرحله سم پاشی برای تقویت و تولید بهتر از آبان و آذر ماه آغاز می‌شود و مرحله برداشت آن از روز‌های آخر فروردین شروع و در اواخر خرداد ماه به اتمام می‌رسد.