بخشی از I-95 در ویلمینگتون پس از آتش سوزی مرگبار بسته شد – Raft25. اخبار


ویلمینگتون، دلاور (CBS) – یک تصادف آتشین و مرگبار، خطوط جنوبی I-95 در ویلمینگتون را صبح سه شنبه مسدود کرد. حوالی ساعت ۶:۱۵ صبح، یک دستگاه خودرو در محوطه ساختمانی با کامیون برخورد کرد و سپس آتش گرفت.

بخشی از مسیر جنوب I-95 بین Concord Pike (مسیر ۲۰۲) و مسیر ۵۲ بسته است.

گزارش ها حاکی از ذوب یک خودرو و یک قطعه تجهیزات ساختمانی در آتش سوزی است.

انتظار می رود با بررسی واحدهای پلیسی و پاکسازی محل حادثه، این جاده برای چند ساعت بسته باشد.