بازدید معاون سازمان آب و برق خوزستان از سد دز و نیروگاه


یحیی مرادی معاون سد و نیروگاه آب و برق خوزستان از سد دز و نیروگاه بازدید کرد.

بازدید معاون سازمان آب و برق خوزستان از سد دز و نیروگاه

دیدارنیوز – سرویس خوزستان: در این بازدید که با حضور جمعی از مدیران سازمان آب و برق خوزستان و مدیران سد و ایستگاه دز همراه بود، از پروژه شیرآلات کشاورزی و بهینه سازی نیروگاه دز بازدید شد. سعید روفی نسب، مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز، رضا بابادی، مدیرعامل شرکت تعمیرات منطقه، رضا پویان، مدیر پروژه واحد بهینه سازی واحد ۳ نیروگاه دز و جمعی دیگر از سد و نیروگاه دز نشست مدیران نیروگاه و بهبود فرآیند واحد ۳ و سایر پروژه های نیروگاه دز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.