باربر ۱۰۰۰۰ دلار برای واحدهای K-9 جمع آوری می کند


باربر ۱۰۰۰۰ دلار برای واحدهای K-9 جمع آوری می کند – CBS Minnesota

اخبار CBS را تماشا کنید


پرستار بچه Apple Valley به اداره پلیس کمک کرد تا بیش از ۱۰۰۰۰ دلار برای تامین مالی واحدهای K-9 جمع آوری کند.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای اخبار فوری، رویدادهای زنده و اختصاصی دریافت کنید.