این هفته در شمال تگزاس هوای شدید پیش بینی می شود


پیش بینی آب و هوای شدید برای شمال تگزاس در این هفته – CBS DFW

اخبار CBS را تماشا کنید


هوای شدیدتر در این هفته در شمال تگزاس پیش بینی می شود.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای اخبار فوری، رویدادهای زنده و گزارش های سفارشی دریافت کنید.