ایرلند، بلژیک، هلند و جمهوری چک چندین مقام روسی را اخراج کردند – wsnlab


ایرلند، بلژیک، هلند و جمهوری چک چندین مقام روسی را اخراج کرده اند

ایرلند، بلژیک، جمهوری چک و هلند نیز آخرین کشورهایی بودند که مقامات روسی را اخراج کردند.

به گزارش اسکای نیوز، ایرلند از چهار مقام ارشد سفارت روسیه خواسته است که این کشور را برای فعالیت هایی که با استانداردهای بین المللی رفتار دیپلماتیک مطابقت ندارد، ترک کنند.
در بلژیک، ۲۱ دیپلمات روس به دلیل جاسوسی و تهدیدات امنیتی اخراج شدند.
در مجموع ۱۷ مامور KGB نیز از هلند اخراج شدند. جمهوری چک نیز به نوبه خود یکی از اعضای سفارت روسیه در پراگ را آزاد کرد و به وی ۷۲ ساعت فرصت داد تا کشور را ترک کند.

انتهای پیام