اولین همایش ملی توسعه ارتباطات با شرکت های دانش بنیان


شرکت پتروشیمی بندر امام در راستای موضوع سال و با هدف پایان دادن به وابستگی به کشورهای خارجی و مشارکت راهبردی شرکت های تخصصی داخلی، اولین همایش ملی «توسعه ارتباط با شرکت های دانش بنیان» را برگزار می کند.

اولین همایش ملی توسعه ارتباطات با شرکت های دانش بنیان

دیدارنیوز – سرویس خوزستان: به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)، این همایش ملی در مهرماه سال جاری در راستای تحقق شعار سال و با هدف شناخت و اشتراک راهبردی شرکت های دانش بنیان در کشور به منظور رفع مشکلات فنی پیش رو، بومی سازی قطعات و مواد شیمیایی و کاهش حداکثر وابستگی به آنها در خارج از کشور با حضور شرکت های ضبط داخلی برگزار می شود.

شرکت های دانش بنیان داخلی برای حضور در این همایش تخصصی ملی و ارائه برنامه های خود و درخواست همکاری با شرکت پتروشیمی بندرامام می توانند با مراجعه به سایت شرکت به آدرس bipc.ir مراحل ثبت نام را تکمیل و برنامه های خود را ارسال کنند.