انتقاد سخنگوی کمیته آموزش در خصوص اجرای قانون طبقه بندی معلمان


انتقاد سخنگوی کمیته آموزش در خصوص اجرای قانون طبقه بندی معلمان

دیدارنیوز – سرویس خوزستان: حاج پور درباره اجرای قانون طبقه بندی معلمان گفت: من به عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس چندین بار تاکید کرده ام که انتظار داریم خروجی های معاونت سرمایه انسانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه تدوین آیین نامه ارائه شود. این باید چیزی باشد که توسط مجلس تصویب شده باشد و از قانون تصویب شده توسط مجلس دور نباشد. اینکه الان تدابیر خاصی برای طبقه بندی معلمان دارند غیرقابل قبول است.
ما انتظار اجرای دقیق و به موقع طبقه بندی را داریم

وی در ادامه با بیان اینکه انتظار داشتیم پس از تصویب قانون و اجرای دقیق طبقه بندی، گفت: معلم ۲۷ سال خدمت کرده و تازه قرار است ارزشیابی شود، پس باید به دنبال چه باشیم؟ مجلس نیز بر اساس تعداد معلمان اعتبارات لازم را در نظر گرفت.

سخنگوی کمیته آموزش شورای اسلامی تصریح کرد: امروز گفته می شود برای رتبه بندی باید اطلاعات معلمان بارگذاری شود. آیا اطلاعات معلمی که ۳۰ سال خدمت کرده است برای آموزش در دسترس نیست؟ اگر معلم سالیانه ارزشیابی نمی شد، چرا امروز دوباره می گویند اطلاعاتشان بارگذاری شود. مسئولان وزارت آموزش و پرورش در این سال ها چه می کردند؟

کدام سازمان ها با کارمندان خود این گونه رفتار می کنند؟

نماینده آمل در ادامه با تایید اینکه خواسته ما اجرای دقیق و به موقع طبقه بندی معلمان است، افزود: این برخورد با معلمان نادرست است. چقدر باید معلم ها را شب و روز به این طرف و آن طرف بکشیم تا برایشان کاری کنیم. هیچ یک از نهادهای نظارتی کشور برای افزایش حقوق کارکنان خود این گونه برخورد نمی کنند که این روزها با معلمان این گونه برخورد می شود.

حاجی پور در پایان گفت: چندین دولت لایحه طبقه بندی معلمان را ارائه کرده اند که در مجالس به نتیجه نرسید. اکنون که این قانون تصویب و تبدیل به قانون شده است، انتظار داریم در زمان مناسب این قانون اجرایی شود.