انتظار می رود یک جبهه سرد قوی تغییرات بزرگی را در این آخر هفته به همراه داشته باشد


انتظار می رود یک جبهه سرد قوی در این آخر هفته تغییرات بزرگی ایجاد کند – CBS DFW

اخبار CBS را تماشا کنید


تگزاس شمالی را آماده کنید، یک جبهه سرد قوی در این آخر هفته در راه است و شما را مجبور می کند به آن لایه ها برخورد کنید!

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای اخبار فوری، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.