انتخابات اتحادیه کسب و کار مجازی لغو شد – wsnlab


در این اطلاعیه به نقل از جام جم آمده است:

با توجه به موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با نامه معاونت بازرگانی و خدمات وزارت متبوع مبنی بر تخصصی‌سازی وظایف اتحادیه سراسری شرکت‌های مجازی و تفکیک توزیع و خدمات شرکت‌های مجازی، با توجه به افزایش و رشد فعالان این حوزه، با احترام به داوطلبان محترم و کلیه فعالان و اعضای اتحادیه به اطلاع می رساند جهت انجام مراحل قانونی موضوع، برگزاری انتخابات اتحادیه فوق الذکر در ۱۹ می لغو خواهد شد.

گفتنی است، دبیر شورای عالی نظارت بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، تشریفات و مراحل قانونی برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری اعضای این مجمع جدید و اتحادیه کارگری مهم ، زمینه انجام وظایف قانونی و نظارت بر عملکرد اعضا برای رشد و پویایی تمامی اقشار و شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه، بیش از پیش فراهم خواهد شد.