امروز خنک تر با احتمال بارندگی – dl-it


امروز: ابر و آفتاب نه خیلی داغ: دهه هشتاد

امشب: شفاف ترین و سبک ترین کم: ۶۵

فرداارتفاع: آفتابی، گرمتر، ۸۵

daypart-5-panel-today-2.png

CBS

تسکین موقت از گرمای شدید و طوفان فعلی. امروزه دهه های ۷۰ و ۸۰ حس خنک تری دارند. رگبارهای خفیف همچنان پابرجاست، مخصوصاً در جنوب دهه ۸۰. امشب هوای هوا در دهه ۶۰ کم است. با گرم شدن تدریجی هوا، ۸۰s جمعه برمی گردد، سپس دوباره ۹۰ در شنبه. ۱۰۰ درجه دوباره ممکن به نظر می رسد.

futurecast-feel-12km-adi.png

CBS

پیش بینی آب و هوا

به طور خلاصه گرما را از بین ببرید

امروز خیلی گرم نیست

گرمای بیشتر در راه است

پیش بینی آخر هفته 2.png

CBS