امبر هرد مشاجرات را به تفصیل شرح می دهد، جانی دپ را به سوء استفاده فیزیکی و جنسی متهم می کند.


اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای آخرین اخبار، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.