افزایش حقوق مسکن کارگران چطور؟


افزایش حقوق مسکن کارگران چطور؟

دیدارنیوز – پس از تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، میزان حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشت.

با توجه به اینکه کمک هزینه مسکن تنها بند بسته دستمزد کارگران است که برای اجرای آن نیاز به تصویب هیئت وزیران دارد، باید منتظر تصویب هیئت وزیران باشیم.

کارگران امیدوارند هر چه زودتر این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی در لیست حقوق و دستمزد آنها لحاظ شود، البته پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه از دریافت قول مثبت از دولت خبر داده بود.

آن طور که عبدالملکی در حاشیه جلسه تعیین دستمزد گفت: حق مسکن کارگران باید به تصویب دولت برسد اما تصویب آن مشکلی ندارد و قبلا هم قول موافقت با آن را داده ایم.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، افزایش کمک هزینه مسکن باید از فروردین ماه به حقوق کارگران اعمال شود، بنابراین هر زمان که به تصویب هیات وزیران رسید، مابه التفاوت ماه های گذشته باید توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود. . معوقه

به دلیل روزهای پایانی فروردین، امکان اجرایی شدن این افزایش حقوق برج فروردین دور از انتظار است، مگر اینکه تا قبل از پایان ماه این تصمیم در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد و البته تصویب شود.

بررسی روند تصویب افزایش کمک هزینه مسکن کارگران طی سال های گذشته نشان می دهد که این مصوبه معمولاً حداقل از سال ۱۳۹۸ به بعد در اردیبهشت ماه با تاخیری طولانی قبل از سال ۱۳۹۸ انجام می شده است.

حق اسکان کارگر تا سال ۱۳۹۷ ۴۰ هزار تومان بود اما در سال ۱۳۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان، در سال ۱۳۹۹ به ۳۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۰ به ۴۵۰ هزار تومان رسید و به ۶۵۰ هزار تومان رسید.

در اردیبهشت ماه سال گذشته شریعتمداری وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متن یک فوریتی مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حق مسکن را که از فروردین ماه اجرا می شود به هیئت وزیران ارائه کرد.