اعتراض امیرعبداللهیان به دخالت اروپا در امور ایران


اعتراض امیرعبداللهیان به دخالت اروپا در امور ایران

دیدارنیوز: وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه توئیتر خود گزارشی از تماس خود با همتای فرانسوی خود ارائه کرد.

حسین امیر ربید لاهیان در صفحه توئیتر خود از تماس خود با همتای فرانسوی خود کاترین کولونا خبر داد.

نوشت: با خانم کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه تلفنی گفتگو کردم. ما توافق کردیم که احترام متقابل و منافع باید بر روابط حاکم باشد.

وزیر امور خارجه افزود: ما بر این عقیده بودیم که باید با خشونت و تروریسم برخورد شود.

امیر عبداللهیان گفت: به دخالت اروپا در امور داخلی ایران اعتراض کردم. من گفتم اگر اتحادیه اروپا اقدامات محدودکننده ای انجام دهد، اقدامات متقابل انجام خواهیم داد.