اسنوبورد، اسکیت، مرکز سرعت، بازیهای، یخانبه، تصمیم درند – اخبار رفت۲۵


(KXAN) – بازی حی المبیک با ورزشاکرانی از سراسیر جهان بری راغبات دار پاکن اور غریان است. جشن جهانی ورزش با ۱۳ ورزش زمستانی در روز جمعه چهارم فاوری با افتتاحیه آغاز من شود فاز رسمی دارد.

برچی از ورزاچ ها منند کرلینگ و هاکی قبل از مراسم افتتاحیه آغاز ماه می شوند و اجرای پایان بازی هی آل موبک زمستانی توسط پایان می رسند.

در انتظار می رود نازدیک با ۳۰۰۰ ورزشکار با اضافه شدن دو مربی و دو مسئول تیم بری المبک که در دشت بشند حضور داشتند.

مجموع ۱۰۹ گروه مدال پانزدهم رشت و رزاشی احدا خواهان. باب سوراتمه، پست کوتاه، اسکی آزاد و پرش پا اسکی ایز جمله ورزاش حی هستند کا رویدادهای جدیدی درالمبک امسال برگزار می چود.

AZ 4 FURY TA 20 FURY ME TWANID BAZY HI MEBIK ZEMISTANI DR Astin RA DR KXAN Tamasha Kneed. زمان روز در جدول زیر با وقت مرکزی در یکشابه، ششم ماه ذکر شده است.

برنامه طول گل رز به عنوان شبکه NBC یونیورسال بازبخش خواهان شاد کجاست.

تأسیس شده، اعلام شده، برنامه خبری KXAN و برنامه خبری بیش به عنوان فرانچایز تصمیم گرفته است، دیگران کار کرد تازای حی را قرار داده اند که توسط mbaik ra drift kanid انجام شده است. طول گل سرخ را بچرخانید به نظر بخش جریانی چه لحظه های فراموش نشدنی و تیم KXAN که متجاوز است با درخشش چه پشت سر شماست.

برنامه بازی عالی المبک زمستانی – یکشابه، ۶ فاوری

پرنده برفی

  • فینال زنان – ۱۹:۳۰ سی تی

از آزاد بپرس

  • نقش مدال زنان – ساعت ۶:۳۰ صبح سی تی

لوژ – سولو مردان

  • دیگران دور (مدال دور) – ۰۷:۱۵ CT

اسکیت سریع

  • ۵۰۰۰ متر مردان (دور میانی) – ۲:۳۰ با سی تی

هک zanna

  • آمریکا DR مقابل سوئز – ۰۷:۰۰ CT

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر