استرالیا: جسد یک غواص در نزدیکی محموله ۱۴ میلیون دلاری کوکائین شسته شد


پلیس می گوید که این غواص تجهیزات پیشرفته غواصی را به تن داشت که پیدا شد.