اختصاص ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی


مصطفی قمریوا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از اختصاص ۳ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی خبر داد و نوشت: بانک مرکزی امروز سه میلیارد دلار به این منظور اختصاص داده است تا ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تامین شود. کالاها

اختصاص 3 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی

MeetNews: مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از اختصاص ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی خبر داد.

مصطفی قماریوا پس از تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات دارو در روز گذشته در توییتی نوشت. بانک مرکزی امروز سه میلیارد دلار برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی اختصاص داد.