اتحادیه خلبانان خطوط هوایی جنوب غربی از فدرال رزرو می‌خواهد در اختلافات کاری میانجیگری کند


اتحادیه خلبانان خطوط هوایی ساوث وست از فدرال رزرو می‌خواهد در اختلافات کاری میانجیگری کند – CBS DFW

اخبار CBS را تماشا کنید


اتحادیه گفت که مذاکرات کند باعث این حرکت شده است.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای اخبار فوری، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.