ابرها و دمای خنک باقی می مانند – دی ال آیتی dl-it


شیکاگو (CBS) — در هفته آینده ابری باقی می ماند و دمای هوا در هفته آینده افزایش چندانی نخواهد داشت.

یکشنبه شب هوا عمدتا ابری و کمینه دمای ۴۶ درجه خواهد بود.

lows-tonight-adi-31.png

روز دوشنبه آسمانی عمدتا ابری پیش بینی می شود. دمای بالا به ۶۱ درجه می رسد.

daypart-5-panel-tomorrow-31.png

بیشتر اوقات هفته دماهای خنک را به همراه دارد. روز سه شنبه مجددا رگبار باران خواهد بود.

7-day-forecast-with-interactivity-42.png