آدامز تغییرات رهبری NYCHA را پس از ترس از آرسنیک در خانه های Jacob Reiss اعلام کرد – Raft25 News


نیویورک شهردار اریک آدامز، روز پنجشنبه، تنها چند روز پس از اینکه اجاره کنندگان خانه های جیکوب ریس نگران بودند که ممکن است این اتفاق بیفتد، تغییر رهبری در نیویورک را اعلام کرد. آرسنیک در منبع آب آنها.

گرگ راس که توسط شهردار سابق بیل دی بلازیو منصوب شده بود، از سمت مدیر اجرایی مسکن عمومی استعفا داد.

راسا در حالی که جست و جوی ملی برای یک رهبر جدید انجام می شود، مدیرعامل موقت را جایگزین خواهد کرد. او در حال حاضر در آژانس باقی خواهد ماند، اما انتظار می رود به زودی استعفای خود را اعلام کند.

نگرانی های مربوط به آرسنیک به آزمایش ضعیف توسط یک شرکت محیط زیست نسبت داده می شود.